Adrian Ţuţuianu (preşedinte CJ Dâmboviţa): Descentralizarea este primul pas al reformei administrative

tutuianuDescentralizarea este primul pas al reformei administrative, iar avantaje sunt scurtarea lanţului decizional, reducerea distanţelor administrative, reducerea birocraţiei şi simplificarea structurilor statului, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

”Pornim de la premisa că sistemul administrativ din România este neschimbat aproape din 1968 şi că după 1990, în linii mari, instituţiile statului, chiar dacă au primit atribuţii suplimentare sau atribuţii noi generate de schimbările sociale, economice şi politice, au rămas în aceeaşi paradigmă de funcţionare. Ca urmare, se impune un amplu proces de reformă, proces care priveşte trei componente principale: descentralizarea, reorganizarea administraţiei publice şi regionalizarea administrativă”, a precizat Ţuţuianu.

Acesta a subliniat că descentralizarea este primul pas al reformei administrative.

”Sunt, la momentul ăsta, compartimente care au atribuţii apropiate de cele care sunt descentralizate, cum este de exemplu Serviciul public de tineret, tabere şi sport al consiliului judeţean care sigur că va fi unit cu Direcţia judeţeană de sport şi tineret. Va exista o singură instituţie cu un număr mai redus de funcţionari. La fel şi direcţiile agricole, vor fi unite cu camerele agricole, cu pedologia şi vom face o singură instituţie”, a mai spus preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

Acesta a adăugat că sunt şi alte avantaje ale descentralizării.

”Reducerea costurilor sistemului administrativ, precum şi responsabilizarea autorităţilor locale în faţa alegătorilor şi responsabilitate în luarea deciziilor şi utilizarea banilor. De asemenea va însemna adecvarea planurilor de dezvoltare locală şi va permite ca aceste atribuţii să fie exercitate de acele instituţii care au cea mai mare legitimitate dată de cetăţeni prin vot, respectiv primari şi preşedinţi de consilii judeţene”, a afirmat Ţuţuianu.

consiliul judetean dambovita

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa a prezentat şi care sunt instituţiile care vor trece în subordinea consiliilor judeţene odată cu descentralizarea:

-”din domeniul agriculturii vor trece direcţiile judeţene pentru agricultură, oficiile de studii pedologice şi agrochimice, casele agronomului. Noi, la Dâmboviţa, nu avem casă a agronomului;

-de la cultură vor trece direcţiile judeţene  pentru cultură şi patrimoniu şi sălile şi grădini de spectacol cinematografic,la Dâmboviţa săli şi grădini de spectacol cinematografic nu avem, cinematograful Independenţa a fost trecut anterior, prin hotărâri de guvern, în proprietatea municipalităţii;

-de la turism, chiar dacă nu trece o structură în subordinea consiliului judeţean, consiliul va primi atribuţii privind autorizarea şi clasificarea… vorbim de autorizarea funcţionării de pensiuni, activităţi ale ghizilor de turism, centre de informare şi promovare turistică, structuri de primire turistică, unităţi de alimentaţie publică situate în municipii şi în staţiuni turistice şi clasificarea structurilor de primire turistică. Autorizarea staţiunilor turistice şi a agenţiilor de turism rămân la Agenţia Naţională de Turism;

-de la educaţie, vor pleca la autorităţile locale palatele copiilor, care vor merge la consiliul judeţean, cluburi sportive şi şcolare, care vor merge de regulă la municipii, precum şi cluburile copiilor care vor merge la consiliul judeţean. Atribuţii suplimentare vom avea pe ceea ce înseamnă învăţământul tehnologic şi învăţământul profesional, pentru că organizarea acestor sectoare depinde de relaţia consiliul judeeţan-inspectorat şcolar-mediu de afaceri;

-în domeniul protecţiei sociale vor trece la consiliul judeţean agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială. Asta înseamnă că toţi beneficiarii de asistenţă socială vor fi gestionaţi, sub aspectul beneficiilor acordate, de către consiliile judeţene;

-de la mediu vor trece în subordinea consiliilor judeţene agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi agenţiile judeţene pentru pescuit şi acvacultură, respectiv administrarea plajelor turistice; noi nu avem decât prima componentă la nivel de judeţ;

-de la sănătate, vor trece la consiliile judeţene direcţiile judeţene de sănătate publică şi, în special, pentru că nu trece componenta de control, activităţile privind reglementarea activităţii sanitare, asta priveşte toate spitalele din judeţ nu numai spitalul judeţean, emiterea de avize şi autorizaţii, supravegherea în sănătatea publică, asistenţa medicală comunitară şi gestionarea sistemelor informatice şi de statistică. Vor trece la consiliul judeţean centrele judeţene de aparatură medicală, avem şi noi o asemenea instituţie, centrele de diagnostic şi tratamet, centrele medicale şi ambulatorii de specialitate de la nivel judeţean;

-pe domeniul tineret şi sport vor trece la consiliile judeţene direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, baze sportive şi de tineret, tabere şi centre de agrement, la noi taberele sunt deja trecute în proprietatea consiliului judeţean, case de cultură ale studenţilor – nu este cazul la noi- şi cluburi sportive, cu precizarea că unele dintre ele vor merge la municipalităţi”.

Nu se descentralizează Armata, Justiţia, Parlamentul Guvernul, serviciile de informaţii, Jandarmeria, politica externă. Toate instituţiile care au atribuţii de inspecţie şi control rămân la nivel central.

”Avantajele procesului de descentralizare: în primul rând este avantajul rezultat din scurtarea lanţului decizional, în al doilea rând reducerea distanţelor administrative, al treilea rând reducerea birocraţiei şi simplificarea structurilor statului”, a adăugat preşedintele CJ Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu.

error: Conţinut protejat !!