Au început înscrierile la Universitatea Valahia Târgovişte

Au început înscrierile la Universitatea Valahia Târgovişte

Universitatea Valahia Târgovişte anunţă programul de înscriere pentru admitere, prima zi fiind luni, 7 iulie.

Pentru admiterea în învatamântul superior în anul universitar 2014 – 2015, universitatea târgovișteană oferă peste 2.600 de locuri la studii universitare de licență și peste 1.000 de locuri la studii universitare de masterat.

Sesiunea iulie 2014, examenul de admitere organizat de Universitatea “Valahia” din Târgovişte se va desfăşura după următorul calendar:

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – zi/ID (Formare inițială și continuare de studii)

a). Pentru toate domeniile de licență* din structura Universității „Valahia”:

• 7 – 30 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor

• 31 iulie – afişarea rezultatelor.

• 1 – 31 august – încheierea contractelor pentru candidaţii declaraţi admişi

• 2 septembrie – afişarea rezultatelor după încheierea contractelor

• 2-3 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

 

*Excepții:

– Domeniile de licenţă Muzică/ Educaţie fizică şi sport/ Limbă şi literatură care prevăd şi probe

eliminatorii:

• 7 – 28 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor;

• 29-30 iulie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

• 31 iulie – afişarea rezultatelor.

• 1 – 31 august încheierea contractelor pentru candidatii declaraţi admişi

• 2 septembrie – afişarea rezultatelor finale

• 2-3 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

– Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă

• 7 – 26 iulie – înscrieri la sediile facultăţilor;

• 28 iulie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale

• 29 iulie – examen scris la disciplina Teologie Dogmatică

• 30 iulie – depunerea contestațiilor

• 31 iulie – afişarea rezultatelor.

• 1 – 31 august încheierea contractelor pentru candidatii declaraţi admişi

• 2 septembrie – afişarea rezultatelor finale

• 2-3 septembrie – completare act adițional buget (dacă este cazul)

 

Sesiunea septembrie 2014 concursul de admitere organizat de Universitatea “Valahia”

din Târgovişte se va desfăşura după următorul calendar:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – zi/ID (Formare inițială și continuare de studii)

Pentru domeniile de licenţă* din structura Universităţii “Valahia” din Târgovişte:

• 4 – 20 septembrie -înscrieri

• 21 septembrie – afişarea rezultatelor

• 22– 27 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii admişi

• 28 septembrie – afişarea rezultatelor finale sesiunea septembrie

• 28-29 septembrie – completare act adițional buget (daca este cazul)

• 30 septembrie liste finale

 

*Excepții:

– Domeniile de licenţă Muzică/ Educaţie fizică şi sport/ Limbă şi literatura românăLimbă şi literatură engleză/ franceză care prevăd probe eliminatorii

• 4 – 18 septembrie – înscrieri;

• 19 -20 septembrie – susţinerea probelor eliminatorii şi/sau probelor de concurs

• 21 septembrie – afişarea rezultatelor

• 22 – 27 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii admişi

• 28-29 septembrie – completare act adițional buget (daca este cazul)

• 30 septembrie liste finale

– Domeniul de licenţă Teologie care prevede probe eliminatorii și probă scrisă

• 4 – 13 septembrie – înscrieri;

• 15 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale

• 16 septembrie – examen scris la disciplina Teologie Dogmatică

• 19 septembrie – depunerea contestațiilor

• 20 septembrie – afişarea rezultatelor

• 22 – 27 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii admişi

• 28-29 septembrie – completare act adițional buget (daca este cazul)

• 30 septembrie – liste finale

 

Înscrierile la concursul de admitere şi încheierea contractelor pentru studii universitare de licenţă –zi/ID/continuare de studii şi master se vor desfăşura după următorul program:

 

Sesiunea iulie/septembrie 2014:

 

Program orar : Luni -Vineri 9-18

Sâmbătă 9-12

* Duminică 9-12 (numai pe 27 iulie şi 21 septembrie)

error: Conţinut protejat !!