CATD: Post vacant de vidanjor

CATD: Post vacant de vidanjor

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa (CATD) organizeaza in data de 31.08.2022, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de vidanjor curatitor canale in cadrul Sector retele canalizare, arie de operare Târgovişte.

1.Criterii generale:

-cetatenie romana sau cetatenia altor state membre UE si domiciliul in Romania

-cunoaste limba romana, scris si vorbit

-are varsta minima reglementata de prevederile legale, Codul Muncii

2.Criterii specifice:

-Studii: 8 clase sau scoala profesionala

-Sa fie apt/a din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei (aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii

3. Descrierea postului:

-Exploateaza in conditii de siguranta sistemul de canalizare

-Efectueaza interventii prompte la avariile inregistrate la retelele de canalizare

-Efectueaza controlul instalatiilor, corect si la timp

-Asigura functionarea retelelor si a caminelor de canalizare

-Participa la lucrari de interventii, intretinere si reparatii la retelele de canalizare

4.In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Biroul Resurse Umane al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.08.2022-29.08.2022, interval orar 08.00-16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:       

–        Dosar cu sina;

–        Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

–        Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal-se completeaza la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

–        Copia actului de identitate;

–        Copii diplome de studii/adeverinte privind nivelul studiilor finalizate

–        Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Biroului Resurse Umane sau in copii legalizate.

         Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus si depun un dosar de inscriere care sa cuprinda documentele solicitate.

5.Proba scrisa de specialitate – test grila –31.08.2022, ora 09:30.

– Pentru promovarea probei scrise, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte

6.Proba practica – 31.08.2022, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 50 de puncte la testul grila.Pentru promovarea probei practice, candidatul trebuie sa intruneasca minim 50 puncte, maxim 100 puncte pentru a fi declarat admis,

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Biroul Resurse Umane  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E concurs

1. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

•        Capitolul II – Domeniu de aplicare

•        Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

2.      Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor,

      Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

•        SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

3.      Ordinul Presedintelui ANRSC nr.88/2007- regulamentul cadru de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

error: Conţinut protejat !!