CJ Dâmboviţa: Nereguli şi disfuncţionalităţi în activitatea directorului SC LDP, Cristian Avanu

CJ Dâmboviţa: Nereguli şi disfuncţionalităţi în activitatea directorului SC LDP, Cristian Avanu

Consiliul Judeţean Dâmboviţa anunţă, într-un comunicat de presă, remis, joi, că au fost contatate nereguli şi disfuncţionalităţi în activitatea directorului Societăţii Comerciale de Lucrări Drumuri şi poduri (SC LDP), Cristian Avanu.

În document sunt date exemple în urma analizei activităţii contactului de managemet de la SC LPD, societate aflată în subordinea CJ Dâmboviţa.

„Toate neglijențele și erorile managementului societății vor fi analizate în perioada următoare, atât la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, cât și al factorilor de decizie din cadrul Consiliului de Administrație, iar dacă o decizie radicală se va impune, aceasta va avea un fundament legal și nu unul politic sau personal, așa cum s-a vehiculat în spațiul public”, se arată în comunicatul CJ Dâmboviţa.

COMUNICAT DE PRESĂ

Managementul SC LDP, analizat în Consiliul de Administrație

 

În contextul apariției în spațiul public a mai multor zvonuri și acuzații nefondate, cu privire la „dorința” conducerii Consiliului Județean Dâmbovița (CJD) de a-l demite pe directorul general al SC Lucrări Drumuri și Poduri Dâmbovița SA (SC LDP), facem precizarea că nu ne-am fixat ca obiectiv principal al activității CJD întreținerea unui conflict artificial cu SC LDP, sau cu conducerea instituției și, în niciun caz, rezolvarea unor eventuale dispute politice, în cadrul administrației județene.

Nemulțumirea, de altfel manifestată public de conducerea CJD, are la bază atât neîndeplinirea planului de management, asumat de directorul SC LDP, dar și a nerespectării clauzelor contractuale, ce rezultă inclusiv din analiza prezentată, în cadrul ultimei ședințe a Consiliului de Administrație (C.A) a societății comerciale. Aceasta a relevat o serie de nereguli și disfuncționalități în derularea activităților ce i-au fost încredințate de CJD, prin contractul de concesiune a gestiunii indirecte, a activităților de administrare a drumurilor județene, în perioada aprilie 2017  – august 2019.

În acest context, urmare a analizei asupra activității de administrare și asupra executării contractului  de mandat, s-au constatat:

-întârzieri în execuția și finalizarea unor lucrări contractate (pod peste Sabar pe DJ 401 la Odobești, investiție finanțată prin PNDL, cu termen de finalizare 25 aprilie 2018; refacere DJ 715, pe raza comunei Buciumeni, lucrare la care execuția a fost întârziată cu peste 3 ani, deși a fost aprobată finanțarea ei din fondul pentru situații de urgență, aflat la dispoziția Guvernului României; reparații DJ 721 A Speriețeni – Burduca);

-lipsa unor intervenții operative, în perioada sezonului rece cu activitățile specifice și întârzieri în achizițiile publice;

-revizia utilajelor cu întârziere;

-refuzul SC LDP de a interveni cu deszăpezire pe zona montană;

-refuzul de a executa tratamente bituminoase pe intravilanul localităților și neexecutarea unor lucrări de întreținere;

-aplicarea de către IPJ Dâmbovița a unor amenzi Consiliului Județean Dâmbovița, pentru deficiențe la drumurile județene, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate de SC LDP față de CJD;

-chemări în instanță ale reprezentanților Consiliului Județean Dâmbovița pentru producerea de accidente rutiere pe drumurile județene în zone cu deficiențe în ceea ce privește semnalizarea rutieră;

-execuția de lucrări de asfaltare (covoare) cu întârzieri mari și management defectuos, în aprovizionarea cu asfalt la obiective, din cauza numărului redus de autocamioane;

– programul efectiv de lucru în șantiere este redus și fără prelungire deși condițiile meteorologice sunt favorabile;

– sâmbăta, în general, nu se lucrează;

– dotare cu personal execuție insuficient/redus;

– nerespectarea prevederilor asumate în planul de management, cu referire concretă la lipsa raportărilor trimestriale către C.A. a activităților derulate de conducerea societății;

– întârzieri la realizarea lucrărilor de montaj elemente pentru siguranța  circulației, aspecte ce au condus la aplicarea unor amenzi de peste 70.000 lei (parte carosabilă avariată și lipsa semnalizării verticale, acțiuni formulate în instanță, prin care se solicită despăgubiri pentru producerea de accidente rutiere cauzate de nesemnalizarea zonelor cu probleme);

-nerespectarea hotărârilor C.A. și A.G.A., referitor la contractul de management;

Facem precizarea că, în ceea ce privește valoarea facturilor nedecontate societății Lucrări Drumuri și Poduri de către Consiliul Județean Dâmbovița, aceasta este de 6 milioane lei, nu 10 milioane lei, așa cum greșit s-a vehiculat. Iar despre această sumă trebuie precizat că scadența facturilor este la 30 de zile, iar CJD decontează doar facturile corecte și conforme cu realitatea. În urma evaluării comisei constituite la nivelul CJD, pentru fixarea prețurilor la materialele folosite la asfaltare, în funcție de fluctuațiile pieței, acestea se negociază, urmând a fi acceptate la plată doar acele facturi care respectă această procedură. În condițiile în care, în ultimele luni, prețurile la bitum au scăzut constant, facturile transmise la plată de către SC LDP nu au ținut cont de aceste valori, menținându-se la cote ridicate, supraevaluate. În consecință, urmează ca toate facturile neconforme cu realitatea să fie trimise, pentru recalcularea în acord cu tarifele de pe piață.

În altă ordine de idei, alegațiile managerului, privind imposibilitatea lucrului la program prelungit, denotă lipsa de interes în găsirea unor soluții eficiente, iar conducerea CJD nu consideră că trebuie să impună soluții la problemele unei societăți, care are atât un manager general, cât și alți factori de decizie, cu care să se consulte, în luarea unor decizii mai importante chiar decât împărțirea programului și a angajaților pe ture, astfel încât lucrările să poată fi finalizate în timp util, mai ales în perioadele în care condițiile meteorologice permit.

În ceea ce privește demisiile membrilor C.A., facem precizarea că acestea nu trebuie depuse la SC LDP, deoarece Consiliul de Administrație nu este subordonat conducerii societății, ci asigură verificarea și administrarea SC LDP. Menționăm că asupra celor patru membri C.A. care și-au prezentat demisiile, nu a fost executată nici un fel de presiune, din partea conducerii CJD, dar opinăm că este posibil ca aceste demisii să aibă la bază notificările trimise acestora de avocatul personal al directorului general al SC LDP, prin care sunt somați să retragă o hotărâre a C.A., prin care se stabilesc bonusurile, salariul și indicatorii de performanță ai managerului societății.

Toate neglijențele și erorile managementului societății vor fi analizate în perioada următoare, atât la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, cât și al factorilor de decizie din cadrul Consiliului de Administrație, iar dacă o decizie radicală se va impune, aceasta va avea un fundament legal și nu unul politic sau personal, așa cum s-a vehiculat în spațiul public.

Conducerea Consiliului Județean Dâmbovița

error: Conţinut protejat !!