Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa: Anunţ de angajare instalator

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa: Anunţ de angajare instalator

Compania de Apă Târgovişte Dâmboviţa (CATD) anunţă organizarea concursului de ocupare a unui post de instalator.

ANUNŢ

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A. organizează în data de 23.04.2020, ora 09:00,  la sediul său din Târgovişte, Bld. I.C.Brătianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APĂ CANAL/ INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post.

Candidatul ideal:

– Studii liceale de specialitate sau şcoală profesională de specialitate sau studii medii şi certificat de calificare/certificat de competenţe profesionale în meseria de instalator apă canal/instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze;

– Vechime în meserie/ funcţie de instalator apă canal/ instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze: minim 6 luni;

– Permis conducere – categoria B;

– Disponibilitate pentru program prelungit;

– Lucru în condiţii dificile (intervenţii reţele apă) ;

– Receptivitate pentru rezolvarea intervenţiilor în afara orelor de program;

– Abilităţi de a lucra în echipă.

 

Descrierea postului:

– Montare / demontare / înlocuire apometre, sigilare apometre, indentificare pierderi din cămine de apometre, executare de intervenţii, reparaţii la branşamente şi reţele de apă.

 

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu, nr.50, telefon 0245614403, până la data de 28.02.2020, ora 12.00, un dosar de înscriere cuprinzând următoarele documente:

– Dosar cu şină;

– Cerere de înscriere la concurs – se completează la depunerea dosarului;

– Curriculum vitae;

– Copia actului de identitate;

– Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competenţe profesionale în domeniu;

– Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinţă care să ateste experienţa în domeniu sau extras REVISAL;

– Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfăşurării concursului.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal, sau în copii legalizate.

Vor fi declaraţi admişi şi vor participa la concurs numai candidaţii ale căror dosare îndeplinesc condiţiile de mai sus.

– Proba scrisă de specialitate – test grilă – 23.04.2020, ora 09:00 (Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat)

– Proba practică – 23.04.2020, începând cu ora 11:00.

Vor fi selectaţi pentru a participa la proba practică numai candidaţii care vor obţine minim 70 de puncte la testul grilă.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 8:00 – 16:00, la Oficiul Juridic – Gestiune Personal din cadrul Companiei de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.

 

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului vacant de INSTALATOR APĂ CANAL/ INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO SANITARE ŞI DE GAZE în cadrul ATELIERULUI MONTARE CONTOARE – SERVICIUL METROLOGIE – 1 post.

  1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet
  • Capitolul 2 – Instalatii de alimentare cu apa

2.4 – Instalatii interioare de alimentare cu apa rece si calda pentru consum menajer

2.6 – Retele exterioare de alimentare cu apa rece din ansambluri de cladiri

2.7 – Instalatii pentru acumularea (stocarea) apei reci

2.8- Instalatii pentru ridicarea presiunii apei reci

  1. Hotararea nr. 711 din 26 august 2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare.
  2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
  • Capitolul II – Domeniu de aplicare
  • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor
  1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor
  • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;
error: Conţinut protejat !!