Dâmboviţa: Solicitările de paşapoarte se dublează în iulie-august; ce trebuie să faci să scapi de înghesuială

Dâmboviţa: Solicitările de paşapoarte se dublează în iulie-august; ce trebuie să faci să scapi de înghesuială

Numărul solicitărilor de eliberare paşapoarte se dublează, în Dâmboviţa, în perioada iulie-august.

Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Dâmboviţa oferă mai multe sfaturi celor interesaţi, pentru a scăpa de aglomeraţie şi cozi.

Pentru evitarea unor situații neplăcute pentru cei care doresc să obțină în această perioadă un pașaport simplu electronic sau temporar, le punem la dispoziție următoarele recomandări și sfaturi utile:

-să plătească din timp taxele necesare, știind că acestea au un termen de valabilitate nedeterminat;

-să verifice corectitudinea datelor înscrise în aceste chitanțe (trebuie sa fie emise pe numele titularului, indiferent cine le achită), precum și cele din actele de identitate, documentele de stare civilă, etc.;

-să consulte legislația în vigoare: Legea nr. 248/2005 privind liberul acces al cetățenilor români în străinătate, precum si H.G. nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005.   Personalul serviciului aplică in mod transparent prevederile legale prevăzute de actele normative mai sus amintite. Nu există proceduri aplicate în procesul de preluare și soluționare a cererilor de pașapoarte pe care cetățeanul să nu le poată cunoaște din timp.

-pentru informare recomandăm consultarea din timp a urmatoarelor surse oficiale: site-ul serviciului organizat la www.prefecturadambovita.ro; site-ul D.G.P.: www.pasapoarte.mai.gov.ro; telefon informatii publice 0245/212649 în timpul programului de lucru; panotajul din sala de asteptare.

-evitarea participării la faza de depunere a cererilor de pașaport pentru minor a întregii familii.

Pentru pasaportul simplu temporar solicitat pentru minorii cu vârsta sub 14 ani nu este necesară prezența acestora. Avand în vedere condițiile prognozate nu recomandăm în această perioadă pașapoarte simple electronice pentru minorii cu vârste mici deoarece:

  • există dificultăți in preluarea unor imagini valide;
  • fizionomia acestora se schimbă semnificativ în cei trei ani de valabilitate;
  • disconfortul acut pe care îl vor suporta, pentru că părinții lor au decis să obțină acest tip de pașaport din motive economice.

Pentru pașaportul simplu temporar solicitat in cazul minorilor sub 14 ani sunt suficiente: fotografii tip pașaport ale acestuia, certificate din punct de vedere al identitățiii de către părinți, in fața lucratorilor serviciului pe baza semnăturii olografe.

In cazul minorilor, nu este obligatorie prezența ambilor părinți. Pentru formularea cererii privind eliberarea unui pașaport simplu, pentru minorii sub 14 ani este suficientă prezența unui părinte si declarația celuilalt părinte, autentificată in țară la notarul public sau in străinatate la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României (sau autorității străine conform prevederilor legale in materie).

-sa aibă în vedere programul de lucru cu publicul

știind că in zilele de luni si marți intre orele 10.00 – 12.00 se inregistreaza perioadele de maxima aglomeratie, indiferent de sezon, iar media zilnică de preluare (la nivelul unui an calendaristic – sub 50 cereri), nu justifica deținerea unui număr mai mare de 2 ghișee de preluare și unul de eliberare;

-atentionăm că in situația in care persoana nu deține documentele prevazute de lege, cererea privind eliberarea pasaportului simplu electronic sau temporar nu este acceptata (indiferent de timpul de asteptare petrecut la coada in detrimentul unei reale informari); iar dacă nu sunt intrunite condițiile legale de emitere (chiar daca cererea a fost inregistrată), cererea se respinge cu respectarea prevederilor legale. In această situație cetățeanul poate să solicite aplicarea pe chitanțe a mențiunilor de taxă neutilizată, in vederea recuperării sumelor achitate sau poate opta pentru refolosirea acestora cand indeplinește condițiile de legalitate;

-să solicite livrarea la domiciliu a pașaportului simplu electronic (cu acelasi termen ca și la ghișeu), evitând astfel cheltuielile de deplasare si disconfortul asteptării sau aglomerația;

-să cunoască flexibilitatea extremă a sistemului de eliberare si evidență a pașapoartelor. Cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice pot fi solicitate si eliberate (indiferent de localitatea de domiciliu) oriunde există un terminal al sistemului informatic al D.G.P., in orice resedință de județ, in orice punct de lucru al serviciilor județene, la orice ambasadă sau oficiu consular din lume.                    Pașaportul simplu temporar se poate obține (in conditiile legii) si la ambasadele si oficiile consulare ale României in străinatate.

– înainte de semnarea cererii să verifice cu atenție toate rubricile formularului, iar dacă identifică erori sau inadvertențe, să le comunice operatorului evitând astfel emiterea unui rebut si consumul suplimentar de timp necesar reluării emiterii;

-înainte de semnarea in format electronic pentru inmânarea pașaportului să verifice acuratețea datelor, imaginii si integrității documentului, pentru evitarea problemelor ulterioare;

-să cunoască necesitatea prezentării documentelor de identitate si a certificatului de nastere (in cazul minorilor) in original, la eliberarea pașaportului, conform prevederilor legale pentru a evita disputele inutile. În lipsa acestor documente, pasaportul nu va fi eliberat!

-să știe că la solicitarea unui nou pașaport este necesara predarea vechiului pasaport (chiar daca a expirat termenul sau de valabilitate). În caz contrar se va consuma un timp suplimentar consistent pentru declararea condițiilor pierderii pașaportului si intocmirea procesului-verbal de pierdere. Aceste operații se desfășoară in momentul depunerii cererii la ghișeul de preluări.

In cazul in care cetățenii sesizează comiterea unor fapte de corupție sunt rugați să apeleze numărul de urgență 0800806806.

error: Conţinut protejat !!