Gabriel Cioacă s-a întors în avocatură

Gabriel Cioacă s-a întors în avocatură

Gabriel Cioacă s-a întors în avocatură, după ce a plecat din funcţia de administrator public al municipiului Târgovişte.

”Back in business”, scrie acesta pe facebook.

Cioacă – Grigorescu & Asociații este numele firmei de avocatură.

Societatea este una dintre firmele de vârf pe piața avocaturii din județul Dâmbovița, atât din punct de vedere al calității serviciilor oferite clienților săi, cât și din perspectiva importanței proiectelor în care asociații acesteia au fost implicați în ultimii ani.

Portofoliul de clienți include numeroase companii naționale și multinaționale, precum și  autorități publice și instituții de prestigiu.

Cioacă – Grigorescu & Asociații îşi defineşte scopul ca fiind acela de a servi interesele clienților, oferindu-le servicii juridice prompte și de calitate, adaptate nevoilor acestora și în acord cu particularitățile cadrului de reglementare și cerințele în continuă mișcare ale mediului de afaceri.

”În viziunea noastră, relația avocat – client reprezintă un parteneriat permanent, capabil să genereze plus valoare ambelor părți, dincolo de serviciile de asistență juridică prestate în mod curent”, susţin reprezentanţii Cioacă – Grigorescu & Asociații.

Ca domenii de expertiză ale firmei sunt:

Drept comercial: asistarea și reprezentarea clienților noștri în toate etapele procedurale, inclusiv în etapa preliminară a concilierii, în domeniile și ariile de interes economic și comercial, privind contracte comerciale, contracte de asigurare, răspunderea împrumutătorului și aspecte de drept bancar, aspecte privind achizițiile publice, despăgubirile contractuale, răspunderea în construcții, transportul, răspunderea pentru calitatea produselor etc.

Fonduri europene: formularea și susținerea contestațiilor împotriva notelor de constatare a neregulilor prin care s-au stabilit corecții financiare, în cadrul contractelor cu finanțare europeană.

Drept civil: reprezentare în litigii privind acte de defăimare, inclusiv prin delicte de presă, asistență și reprezentare în litigii civile privind proprietatea și răspunderea civilă etc.

Drept societar: evaluarea conformității diverselor decizii adoptate de organele de conducere, asistarea și reprezentarea clienților în toate etapele procedurale privind soluționarea litigiilor de drept societar, inclusiv litigiilor între acționari/asociați, anularea hotărârilor adoptate de organele de conducere, formularea de contestații la hotărârile adoptate de organele de conducere de către creditorii societății și terții interesați, depunerea de cereri de radiere sau înscriere mențiuni la Registrul Comerțului, protecția drepturilor acționarilor/asociaților minoritari etc.

Drept imobiliar: asistență și reprezentarea clienților în diverse litigii și procese complexe având drept obiect dreptul de proprietate asupra unor bunuri imobiliare, asistența dezvoltatorilor imobiliari în relația cu autoritățile, furnizorii, prestatorii, clienții etc.

Drept fiscal: consultanță acordată clienților în vederea adoptării variantei optime a regimului de impozitare, în raport de activitatea desfășurată și de prevederile Codului fiscal, asistență și reprezentarea clienților în fața organelor fiscale și a instanțelor judecătorești în litigiile de contencios fiscal.

Insolvență: asistență și reprezentarea clienților în dosarele de insolvență, în vederea recuperării creanțelor de la debitori, asistență și reprezentarea clienților aflați în stare de insolvență, în fața creditorilor și a instanței de judecată.

Dreptul muncii: supravegherea încheierii contractelor de muncă, precum și consilierea în legătură cu orice probleme privind dreptul muncii, în vederea asigurării unei depline concordanțe cu prevederile legislative aflate în vigoare.

Dreptul penal al afacerilor – asistarea clienților în fața organelor de cercetare și urmărire penală, precum și în fața instanțelor judecătorești, în cazul infracțiunilor privind societățile comerciale si infracțiuni care privesc grupurile de interes economic,  infracțiuni privind regimul contabilității, fiscal și financiar, infracțiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul etc.

Proprietate intelectuală: asistarea și reprezentarea clienților în probleme litigioase privind drepturile de proprietate intelectuală, în fața autorităților de reglementare și a instanțelor de judecată.

Litigii în domeniul sportului: asistență juridică în cadrul negocierilor contractuale, inclusiv reprezentare în dispute contractuale și arbitraje în domeniul sportului.

Dreptul familiei: asistarea și reprezentarea clienților în procese de dreptul familiei, precum divorțuri, încredințarea minorilor, partaje complexe etc.

Proceduri și puneri în executare: depunerea documentației necesare în vederea încuviințării măsurilor de punere în executare, asistarea și reprezentarea clienților în cadrul procedurilor de punere în executare.

cioaca-avocatura-2

error: Conţinut protejat !!