Măneşti: Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Măneşti: Anunţ prealabil privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire judeţ: Dâmboviţa

Denumire UAT: Măneşti

UAT Măneşti şi OCPI Dâmboviţa anunţă publicarea documentele tehnice ale cadastrului pentru UAT Măneşti, sectoarele cadastrale nr.5, nr.8, nr.9, nr. 18, nr. 19, nr. 20, nr. 24, nr. 25, nr. 30, nr. 32, nr. 33, nr. 37, nr. 38, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea Cadastrului şi a Publicităţii Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Data de început a afişării: 15.06.2020

Data de sfârşit a afişării: 13.08.2020

Adresa locului afişării publice: localitatea Măneşti, judeţul Dâmboviţa

Repere pentru odentificarea locaţiei: Sediul Primăriei Măneşti, judeţul Dâmboviţa

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Măneşti, judeţul Dâmboviţa.

Informaţii privind Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015-2023 se pot obţine pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

error: Conţinut protejat !!