Ministerul Educaţiei a publicat lucrările celor doi elevi din Dâmboviţa eliminaţi la bacalaureat

Ministerul Educaţiei a publicat lucrările celor doi elevi din Dâmboviţa eliminaţi la bacalaureat

Ministerul Educaţiei a publicat, marţi, lucrările celor doi elevi din Dâmboviţa eliminaţi de la bacalaureat pentru că pe lucrări au apărut două tipuri de scris.

Ministerul a efectuat un control în cazul celor doi elevi.

”În urma analizei documentelor puse la dispoziție, echipa de control apreciază că cele două lucrări au toate aparenţele unor lucrări autentice, redactate de cei doi candidaţi în timpul probei de examen fără alte intervenţii ulterioare, însă prezintă semne distinctive ce constau în scrierile/grafiile total diferite folosite în redactarea lor. Conform art. 56, punctul 5 din Anexa 2 a ordinului de ministru nr. 4799/2010, „înscrierea numelui candidatului pe foile tipizate în afara rubricii care se sigilează,precum şi orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrării, atrag după sine anularea lucrării scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atât în centrul de examen, cât şi în centrul de evaluare, de către persoanele din comisie care sesizează semnele distinctive, iar decizia se ia de către preşedintele comisiei, după consultare cu comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti””, se arată în raportul de control.

Echipa de control a propus următoarele măsuri, aprobate de ministrul Educației Naționale:

  1. Menţinerea pentru ambii candidaţi a eliminării din examenul național de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017, la proba scrisă la disciplina „Istorie”.
  2. Recunoaşterea notelor obţinute de ambii candidați la celelalte două discipline de examen.
  3. Anularea pentru ambii candidaţi a interdicţiei de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de Bacalaureat (interdicție stabilită inițial prin procesele verbale din data de 29.06.2017).

Aceasta este una dintre lucrări:

Acesta este a doua lucrare:

error: Conţinut protejat !!