Primăria Târgovişte, anunţ privind construirea de insule ecologice

Primăria Târgovişte, anunţ privind construirea de insule ecologice

Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deşeurilor pe raza municipiului Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

Beneficiar: UAT Municipiul Târgoviște

Titlu apel de proiecte: PNRR/2022/C3/S/I.1.B Construirea de insule ecologice digitalizate

Obiectivele proiectului:

Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

 Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

  Prin proiect se propune înființarea și dotarea a 100 insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi pentru colectarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale).

Valoarea totală a proiectului: 5.854.205 lei.

Data începerii și finalizării proiectului: 09.03.2023 – 31.12.2024.

Codul proiectului: C3I1B0122000015.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

error: Conţinut protejat !!