Primăria Titu: Anunţ licitaţie închirierea spaţii – cabinete medicale, în incinta Policlinicii Titu

primaria-titu

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015 şi 120/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr. 15, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe: Cabinet 6, parter, în suprafaţă totală de 15,90 mp, Cabinet 7, parter, în suprafaţă totală de 9,21 mp; Cabinet 2, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi); Cabinet 3, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi); Cabinet 4 (4- 5), etaj, în suprafaţă totală de 24,95 mp (2 încăperi); Cabinet 6, etaj, în suprafaţă totală de 14,70 mp, cu destinaţie Cabinet Psihologie.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 1,25 euro/mp/luna. Perioada de închiriere este de 5 ani.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I. Ofertele vor fi depuse până la data de 16 noiembrie 2015, orele 11.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu. Licitaţia, va avea loc în data de 16 noiembrie 2015, începând cu orele 13,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu. Se va licita separat, pentru fiecare spaţiu. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

error: Conţinut protejat !!