#referendum2018 Dâmboviţa îşi menţine poziţia 2 pe ţară ca prezenţă; 3,47% la ora 13.00

#referendum2018 Dâmboviţa îşi menţine poziţia 2 pe ţară ca prezenţă; 3,47% la ora 13.00

Prezenţa la vot la ora 13.00, la nivelul judeţului Dâmboviţa, a fost de 3,47%. Astfel, Dâmboviţa îşi păstrează poziţia a doua la nivel naţional ca prezenţă la referendum.

Au votat, la nivel judeţean, până la ora raportării, 12.595 de persoane pe liste permanente, 2.632 pe liste suplimentare şi 288 cu urna mobilă.

În Dâmboviţa sunt 432 de secţii de votare, iar pe listele permanente sunt înscrise 428.940 de persoane.

Românii sunt chemaţi la urne, sâmbătă şi duminică, să se pronunţe cu ‘Da’ sau ‘Nu’ asupra întrebării: „Sunteţi de acord cu Legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?”.

Secţiile de votare se vor deschide, în fiecare zi de referendum, la ora 7.00 şi se vor închide la ora 21.00.

Accesul participanţilor la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secţiei de votare actul de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară, va înmâna participantului buletinul de vot şi ştampila cu menţiunea „Votat”.

Participantul la referendum îşi va exprima voinţa în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ştampila „Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opţiunii sale.

După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ştampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Ştampila încredinţată pentru votare se restituie preşedintelui, care va aplica pe cartea de alegător ştampila de control a secţiei de votare.

Preşedintele poate să ia măsuri ca staţionarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăşi o oră şi va fi anunţată prin afişare pe uşa localului de vot. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăşi două ore. În timpul suspendării, urnele de votare, ştampilele, buletinele de vot şi toate lucrările biroului electoral vor rămâne sub pază permanentă.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă. Participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.

error: Conţinut protejat !!