Târgovişte: Cablurile în exces de pe stâlpi vor fi înlăturate

Târgovişte: Cablurile în exces de pe stâlpi vor fi înlăturate

Primăria Târgovişte anunţă că a demarat procedura de inventariere si de inlaturare a retelelor de telecomunicații electronice amplasate fara drept, astfel incat cablurile aeriene inestetice si inutile sa dispară.

„In sedinta ordinara a Consiliului Local Targoviste de la sfarsitul lunii martie, a fost aprobat “Regulamentul privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea Municipiului Târgoviște în scopul instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de telecomunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora”. Astfel, potrivit actului administrativ amintit, in termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a regulamentului, deținătorii (furnizori sau operatori) de rețele de comunicații electronice au obligația de a depune o situație- inventar privind rețelele de comunicații electronice și infrastructura suport aferentă deținută în municipiul Târgoviște”, spune primarul Târgoviştei, Cristian Stan.

Conform acestuia, în acelasi termen, deținătorii de infrastructură tip suport stâlpi care este aferenta rețelelor de comunicații electronice au obligația depunerii unei situații inventar privind infrastructura suport deținută pe proprietăți ale Municipiului Târgoviște.

„Rețelele neetichetate se consideră abandonate, putând fi desființate pe cale administrativă, cheltuielile de dezafectare fiind facturate proprietarilor stâlpilor sau acolo unde este posibil deținătorilor de rețele electronice. Totodata, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice nu vor mai putea amplasa pe stâlpi, cu titlu provizoriu sau definitiv, role de cabluri rezultate ca surplus al rețelelor de comunicații electronice si vor trebui sa desfiinteze surplusurile existente la acest moment în termen de 3 luni”, mai spune Stan.

Edilul precizează ca furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice, autorizaţi în condiţiile legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, au dreptul de acces asupra unor imobile proprietate publică a Municipiului Târgoviște, drept care trebuie insa exercitat în condiții strict determinate.

„În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică a Municipiului Târgoviște, solicitantul va trimite o cerere de solicitare a accesului la Primaria Targoviste, Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat”, a mai spus Stan.

error: Conţinut protejat !!