Târgovişte: Consilierul local PSD Andrei Păunescu îşi pierde mandatul

Târgovişte: Consilierul local PSD Andrei Păunescu îşi pierde mandatul

Consilierul local din Târgovişte Andrei Păunescu (PSD) îşi va pierde mandatul, a decis Curtea de Apel Ploieşti. Prefectura Dâmboviţa a sesizat instanţa privind legalitatea a două hotărâri ale Consiliului Local Târgovişte.

Purtătorul de cuvânt al Prefecturii Dâmboviţa, Andreea Dinu, a declarat, pentru stiriDB, că prefectura nu a trimis încă decizia de încetare a mandatului consilierului Păunescu către Consiliul Local Târgovişte, ”fiind necesară urmarea unei proceduri”.

”Solutia pe scurt: Admite recursul. Casează în tot sentinţa recurată în sensul că: Admite cererea de chemare în judecată. Anulează Hotărârea nr.159/2014 şi Hotărârea nr.209/2014 adoptate de Consiliul Local Târgovişte şi constată încetat de drept mandatul numitului Păunescu Mihai Andrei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.02.2016”, este decizia Curţii de Apel Ploieşti.

Hotărârea 209/2014 a CL Târgovişte: Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai Andrei, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

Hotărârea 159/2014 a CL Târgovişte: Consiliul Local Municipal Târgovişte nu ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai Andrei, în condiţiile art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Aleşilor Locali.

În procesul verbal al uneia dintre şedinţele de consiliu local în care s-a luat în discuţie încetarea mandatului lui Andrei Păunescu se explică şi motivul acestei propuneri. Este vorba despre excluderea lui Andrei Păunescu din PPDD (între timp Păunescu a trecut la PSD atunci când o ordonanță de guvern a permis migrația aleșilor locali fără a-și pierde mandatul):

Proiect de hotărâre privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier municipal al domnului Păunescu Mihai-Andrei

Se dă citire proiectului de hotărâre. Se dă cuvântul dlui. Secretar pentru a prezenta materialul.

Dl. Păunescu precizează că dl. Iancu Avram, deşi are calitatea de membru al Partidului Poporului – Dan Diaconescu și a candidat pe listele acestuia la poziția nr. 1, nu poate ocupa funcția consilier local în locul său, care a ocupat  poziția 3 pe buletinul de vot.

Dl. Bozieru afirmă că dl. Păunescu şi-a pierdut calitatea de membru ca urmare a deciziei conducerii partidului și a Biroului Naţional de Coordonare de excludere din partid.

Dl. Păunescu afirmă că de excluderea din partid a aflat cu o lună în urmă, în şedinţa consiliului local, deoarece nu a primit înştiinţarea privind această excludere.

Dl. Secretar susține că dl. Păunescu se află în situaţia prevăzută de art. 9 alin. 2, lit. h1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul Alesilor Locali care prevede: Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele cazuri: … h1) pierderea calității de membru al partidului politic…pe a cărui listă a fost ales.

Dl. Stan precizează că în conformitate cu prevederile statutului Partidului Poporului Dan Diaconescu, excluderea din partid îşi produce efecte de la data rămânerii definitive a deciziei de excludere. De asemenea mai precizează că au existat situaţii similare în care instanţele au anulat hotărârile Consiliului Local şi doreşte să ştie dacă pe linie internă a partidului a fost clarificată situaţia.

Dl. Păunescu precizează că a făcut o contestaţie către partid împotriva deciziei, dar nu a primit un răspuns.

Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 4 voturi pentru: Bozieru Cosmin, Dobândă Ion, Enache Lucian și Diaconu Diana şi 11 abţineri: Albu Andrei, Babeu Pavel, Bănescu Rodica, Diculescu Maria, Pantea Viorel, Pătraşcu Eugen, Păunescu Andrei, Răducanu Tudorică, Rădulescu Cătălin, Stan Cristian şi Ţuţuianu Ioan, devenind H.C.L. nr. 159 privind respingerea constatării încetării de drept a mandatului de consilier municipal al domnului PĂUNESCU MIHAI ANDREI.

error: Conţinut protejat !!