Tribunalul Dâmboviţa anunţă că se alătură protestului magistraţilor

Tribunalul Dâmboviţa anunţă că, urmare a hotărârii de marţi a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul acestei instanţe, a decis să se alăture protestului magistraţilor declanşat la nivel naţional.

Prin Hotărârea nr. 3 din data de 13 Septembrie 2016, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, a hotărât declanşarea unei forme de protest, având în vedere că următoarele probleme:

– trecerea bugetului în administrarea instanţelor;

– finanţarea corespunzătoare;

– legi previzibile, puse în concordanţă cu restul legislaţiei;

– lărgirea schemelor de personal; specializarea judecătorilor (concept ce pare abandonat);

– dezechilibrul vădit dintre drepturile şi interdicţiile judecătorilor;

– degrevarea judecătorilor de sarcinile extrajudiciare;

– consolidarea statutului judecătorilor;

– asigurarea unui volum optim de muncă;

– renunţarea la încercările de a influenţa, fie şi indirect, actul de justiţie;

– consultarea reală a judecătorilor în privinţa modificărilor legislative ce vizează activitatea instanţelor;

sunt total ignorate de către factorii de decizie, executiv şi Consiliul Superior al Magistraturii, fiind astfel afectat serviciul public oferit de instanţele de judecată,  judecătorii Tribunalului Dâmboviţa, şi-au exprimat îngrijorarea faţă de starea de fapt actuală.

În raport de această situaţie, judecătorii Tribunalului Dâmboviţa, au decis să protesteze alături de celelalte instanţe şi să solicite implicarea Guvernului României, a Primului Ministru şi a Consiliului Superior al Magistraturii, prin deschiderea unei căi de comunicare, pentru rezolvarea următoarelor probleme:

  1. Asigurarea independenţei efective a judecătorului prin garantarea şi stabilizarea statutului acestuia ca ansamblu de drepturi şi obligaţii.
  2. Respectarea drepturilor judecătorilor acordate prin lege şi interzicerea limitării lor prin acte normative colaterale.
  3. Eliminarea posibilităţii afectării independenţei instanţelor de judecată sub aspect financiar de către executiv, prin trecerea conform legii, a bugetului instanţelor, de la Ministerul Justiţiei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
  4. Respectarea principiilor separaţiei puterilor în stat şi al forţei obligatorii a hotărârilor judecătoreşti definitive.
  5. Dimensionarea corectă a resurselor umane, astfel încât să se poată asigura calitatea şi celeritatea actului de justiţie.
  6. Înlăturarea posibilităţii afectării actului de justiţie, a independenţei şi imparţialităţii judecătorului, prin efectuarea de către Inspecţia judiciară a unor verificări similare controlului judiciar şi prin posibilitatea acordată ministrului justiţiei de a fi titular al acţiunii disciplinare.
  7. Finanţarea corespunzătoare a instanţelor, pentru a se asigura suportul logistic (sedii corespunzătoare, sistem informatic etc.) necesar desfăşurării activităţii.
  8. Eliminarea discriminării salariale din rândul magistraţilor.

9.Crearea cadrului legislativ necesar revocării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătorii Tribunalului Dâmboviţa au înţeles să solicite Consiliului Superior al Magistraturii ca, în virtutea atribuţiilor privind asigurarea independenţei judecătorilor, să sintetizeze de urgenţă revendicările judecătorilor exprimate în cadrul Adunărilor Generale  şi să le susţină în raport cu puterea  executivă.

Totodată, Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Dâmboviţa, a solicitat public sprijin pentru eliminarea influenţelor exercitate de executiv asupra instanţelor de judecată şi au atras atenţia că formele de protest se vor amplifica în funcţie de receptivitatea factorilor de decizie, în sensul întreprinderii şi altor acţiuni (plecând de la amânarea cauzelor până la suspendarea activităţii).

PREŞEDINTE,

Popoiag Dragoş Constantin

tribunal

 

error: Conţinut protejat !!