Prefectura Dâmboviţa răspunde acuzelor aduse de liderul PNL Cezar Preda

prefectura

Prefectura Dâmboviţa a trimis, luni, un drept la replică, după ce preşedintele PNL Dâmboviţa, Cezar Preda, i-a adresat premierului Cioloş o scrisoare deschisă prin care îi cerea să îl demită pe prefectul de Dâmboviţa, Antonel Jijie.

[spoiler title=”Comunicat de presă Prefectura Dâmbovița” open=”yes” style=”fancy” icon=”plus-circle”]

Ca urmare a unor articole, apărute în presa locală și națională, în perioada 2-5 septembrie a.c, potrivit căror prefectul județului Dâmbovița, Antonel Jîjîie, ar fi supus primarul localității Ulmi (Bogdan Tița) la presiuni, amenințări și intimidări cu privire la adoptarea hotărârilor Consiliului Local Ulmi, dorim să facem următoarele precizări:

Consiliul Local Ulmi este format dintr-un număr de 13 consilieri locali, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală şi Ordinul Prefectului judeţului Dâmbovița nr. 92/2016.

Constituirea Consiliului Local Ulmi s-a realizat abia la a 3-a convocare a consilierilor aleşi la scrutinul din 5 iunie 2016, respectiv în data de 13.07.2016, prin validarea unui număr de 12 consilieri din totalul de 13, nefiind supus validării mandatul consilierului ales pe lista PMP, configuraţia politică a consiliului la acel moment fiind reprezentată de 6 consilieri aleşi pe lista PSD şi 6 consilieri aleşi pe lista PNL.

La sesizarea PSD – Organizaţia Judeţeană Dâmbovița, conform adresei nr. 1004/11.08.2016, prin Ordinul Prefectului nr. 359/18.08.2016, s-a constatat încetarea de drept a mandatului consilierului local Predescu Ștefan înainte de expirarea duratei normale a mandatului acestuia şi declararea ca vacant a locului de consilier local în cadrul Consiliului Local Ulmi.

De la acest moment, autorităţile administraţiei publice locale şi-au îndeplinit atribuţiile cu rea-credinţă, încercând să formeze o majoritate artificială în vederea alegerii viceprimarului prin nevalidarea mandatului consilierului ales pe lista PMP, implicit prin neinvitarea acestuia la şedinţă sau a supleantului, cât şi nevalidarea mandatelor supleanţilor PSD comunicaţi de către această formaţiune politică Consiliului Local Ulmi, în locul domnilor consilieri Predescu Ștefan, Vărzaru Nicolae şi Mureşan Florina, ultimii doi prezentându-şi demisia.

Ca urmare, şedinţa Consiliului Local Ulmi din data de 24.08.2016 încalcă prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cât şi ale Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, întrucât s-au adoptat hotărâri nelegale prin crearea unei majorităţi ”artificiale”, respectiv a alegerii viceprimarului localităţii, care s-a realizat prin votul a 5 consilieri locali.

Ţinem să precizăm faptul că numărul consilierilor locali ai comunei Ulmi este de 13, aşa cum a rezultat din procesul-verbal al alegerilor locale din data de 5 iunie 2016, respectiv 6 – PSD, 6 – PNL şi 1 – PMP.

Constituirea consiliului local a fost declarată validă la data de 13.07.2016, când, la şedinţă au participat cel puţin 2/3 din numărul total al consilierilor în funcţie, fiind v,alidaţi şi depunând jurământul în număr de 12 consilieri, urmând ca la următoarea şedinţă care a avut loc în data de 29.07.2016 să fie invitat şi consilierul PMP pentru a-i fi validat mandatul şi a-i depune jurământul. Acest lucru nu s-a întâmplat nici în următoarea şedinţă din 04.08.2016 şi nici în cea din 24.08.2016, rezultând fără echivoc intenţia consilierilor locali de a nu valida mandatele consilierilor declaraţi aleşi. sau a supleanţilor partidelor politice implicate în procesul electoral din data de 5 iunie a.c. şi crearea unor majorităţi nelegale .

Faţă de cele invocate mai sus, hotărârile Consiliului Local Ulmi adoptate fără respectarea dispozițiilor legale vor fi supuse controlului de legalitate exercitat de către Prefect, iar cele apreciate ca nelegale vor fi atacate la instanţa de contencios administrativ, fiind astfel suspendate de drept.

Aceste aspecte au fost discutate cu primarul localității Ulmi, în data de 02.09.2016, la sediul Instituției Prefectului, fără a se exercita asupra acestuia vreo presiune sau amenințare, așa cum se invocă în scrisoarea deschisă adresată de către domnul deputat Cezar Preda, domnului Prim-Ministru Dacian Julien Cioloș, fiind învederată domnului primar, necesitatea respectării prevederilor legale, stipulate de Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, și de Legea 393/2004, privind statutul aleșilor locali.

Biroul de presă al Instituției Prefectului

[/spoiler]
error: Conţinut protejat !!