Primăria Titu: Anunţ licitaţie închirierea spaţii – cabinete medicale, în incinta Policlinicii Titu

Primăria Titu: Anunţ licitaţie închirierea spaţii – cabinete medicale, în incinta Policlinicii Titu

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 81/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea următoarelor spaţii – cabinete medicale, situate în Policlinica Titu, str. Pictor Nicolae Grigorescu Nr. 15, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării de activităţi medicale şi activităţi medicale conexe:

  • Cabinet 5 (5.1 -5.2.) parter, în suprafaţă totală de 29,40 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Oftalmologie;
  • Cabinet 6, parter, în suprafaţă totală de 15,90 mp, cu destinaţie Cabinet Cardiologie;
  • Cabinet 7, parter, în suprafaţă totală de 9,21 mp, cu destinaţie Cabinet Urologie;
  • Cabinet 2, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Medicină Internă;
  • Cabinet 3, etaj, în suprafaţă totală de 20,20 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Diabetologie;
  • Cabinet 4 (4- 5), etaj, în suprafaţă totală de 24,95 mp (2 încăperi), cu destinaţie Cabinet Ecografie Generală, Acupunctură;
  • Cabinet 6, etaj, în suprafaţă totală de 14,70 mp, cu destinaţie Cabinet Psihologie.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 1,25 euro/mp/luna.

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 29 iulie 2015, orele 11.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 29 iulie 2015, orele 14,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

error: Conţinut protejat !!