Primăria Titu: Anunţ privind licitaţie publică pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu

Primăria Titu: Anunţ privind licitaţie publică pentru închiriere spaţiu comercial în Piaţa Complex Modern Titu

Consiliul Local al Oraşului Titu, cu sediul în Titu, strada Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 1, judeţul Dâmboviţa, telefon/fax 0245.651.095/651.097, cod fiscal  4402590, organizează în condiţiile Legii nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile H.C.L.Titu nr. 79/2015, licitaţia publică cu strigare pentru închirierea Spaţiului Comercial Nr. 15, în suprafaţă de 17,85 mp, situat în Piaţa Complex Modern din oraşul Titu, aparţinând domeniului public al oraşului, în vederea desfăşurării activităţilor de comerţ, prestări servicii.

Nivelul minim al chiriei lunare de la care porneşte licitaţia este de 7,30 euro/mp/luna.

Perioada de închiriere este de 5 ani, cu posibiltatea prelungirii cu jumătate din durata iniţială.

Documentaţia de atribuire poate fi procurată de la sediul Primăriei Oraşului Titu, Biroul P.F.I.A.P.I.

Ofertele vor fi depuse până la data de 29 iulie 2015, orele 11.00, la Registratura Primăriei Oraşului Titu.

Licitaţia va avea loc în data de 29 iulie 2015, orele 13,00, la sediul Primăriei Oraşului Titu.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0245651095, fax 0245651097, e-mail: primariatitu@yahoo.com.

error: Conţinut protejat !!